BIK prezentuje portret frankowców – w najgorszej sytuacji są klienci z 2008 r.

Niemal 900 tys. Polaków spłaca obecnie kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, donosi Biuro Informacji Kredytowej. Stanowią oni niecałe 6 proc. ogółu populacji kredytobiorców. Z informacji biura wynika, że przywoływane czasem doniesienia o inwestycyjnym charakterze zobowiązań frankowych to mit – 95 proc. frankowców zaciągnęło tylko jeden kredyt mieszkaniowy.

UOKiK sugeruje - umowy mBanku nieważne

Pierwszy istotny pogląd wydany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy głośnej sprawy kredytobiorców „starego portfela” w mBanku. Urząd jest zdania, że zastosowany w umowach zapis o sposobie ustalania oprocentowania jest abuzywny. Może to doprowadzić do unieważnienia umów w całości.

Posiadacze kredytów frankowych nierówno traktowani

Posiadacze tzw. kredytów indeksowanych mogą dostać nawet kilkakrotnie wyższe zwroty spreadów niż posiadacze tzw. kredytów denominowanych, niektórzy z nich mogą nawet nie dostać nic - wynika z przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta projektu tzw. ustawy frankowej.

Zwrot spreadów – najważniejsze fakty

Kredytobiorcy, którzy spłacają lub spłacili kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej, będą mogli otrzymać zwrot kwot pobranych przez bank przy wymianie walut. Założenia ustawy zaprezentowane dziś przez Kancelarię Prezydenta zawierają jednak szereg dodatkowych warunków, a mechanizm zwrotu jest dość skomplikowany.

Bank centralny Szwajcarii nie wyklucza interwencji na rynku walutowym

Bank centralny Szwajcarii (SNB) ma pole do interwencji na rynku walutowym, bo frank szwajcarski jest nadal przewartościowany - poinformował w poniedziałek prezes SNB Thomas Jordan.