Pokaż listę

6 KOMPETENCJI, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ DORADCA FINANSOWY

1. Zaangażowanie

Bez tego ani rusz. Determinacja w regularnym pozyskiwaniu informacji na temat aktualności na rynku finansów, a także zaangażowanie w budowanie długotrwałej relacji z klientem to kluczowe sprawy dla tej profesji. Wprawdzie wiadomo, że doradcą finansowym może zostać każdy, ale warto dopowiedzieć, że tak naprawdę doradcą finansowym może zostać każda zaangażowana osoba.

2. Umiejętności sprzedażowe

Oprócz wiedzy z zakresu ekonomii i finansów bardzo przydatna okaże się znajomość technik sprzedażowych. Bardzo pomocne będzie doświadczenie w zakresie obsługi klienta. Ważny element w pracy doradcy finansowego, to nie tylko stworzenie pozytywnych stosunków z klientami, lecz także przygotowanie takiej oferty, która będzie korzystna zarówno dla klienta, jak i samego doradcy.

3. Świetna organizacja

Doradcy finansowi, zwłaszcza ci, którzy prowadzą własną działalność, to samodzielni twórcy harmonogramu działań. Oprócz spotkań z klientami, do ich zadań należy śledzenie trendów rynkowych, ofert oraz dopełnianie różnego rodzaju formalności i kontakt z bankami bądź innymi instytucjami świadczącymi usługi z zakresu finansów.

4. Komunikatywność

Ponieważ realizacja celu nabywcy konkretnej usługi stanowi przedmiot interesu doradcy finansowego, warto mieć na uwadze zorientowanie na klienta. Cenne może okazać się tutaj doświadczenie w obsłudze klienta, należy jednak zauważyć, iż tę kompetencję można rozwijać prowadząc rozmowy z ludźmi, słuchając ich i udzielając trafnych odpowiedzi na stawiane przez nich pytania. Empatia to podstawa dla tej profesji.

5. Odpowiedzialność

To, na ile poważnie i dyskretnie podchodzi doradca do powierzonych mu przez klienta obowiązków, jego danych osobowych czy informacji o zarobkach, świadczy o jego odpowiedzialności. Również dobór ofert, które prezentuje klientowi doradca, powinien mieć charakter indywidualny i dostosowany do sytuacji konkretnej jednostki. W żadnym wypadku doradca nie powinien narażać klienta na straty finansowe wynikające z własnej niekompetencji czy braku przygotowania do wykonywania świadczonych usług. Rolą doradcy jest zapewnienie klientowi usługi jak najwyższej jakości, ponieważ to dzięki jego potencjalnym rekomendacjom pozyska kolejnych klientów bądź nie.

6. Orientacja na wyniki

Celem doradców, podobnie jak osób pracujących na innych stanowiskach, jest otrzymanie wynagrodzenia. To, co odróżnia jednak tę profesję od wielu innych zawodów jest system prowizyjny, który ma zdecydowanie większe znaczenie od podstawy finansowej. Wysokość prowizji zależna jest zatem od efektów np. liczby udzielonych kredytów, przy czym doradca uzyskuje również prowizje od sprzedaży klientowi dodatkowych usług, co prowadzi niekiedy do rozbieżności celów.

Praca doradcy finansowego jawi się zatem jako zdolność dochodzenia do kompromisów. Budowanie i podtrzymanie zadowolenia klienta przy jednoczesnym osiąganiu satysfakcjonujących korzyści finansowych dla wielu może się okazać ciekawym, a nawet fascynującym wyzwaniem.

Pokaż listę
Facebook LinkedIn