Pokaż listę

KTO MOŻE ZOSTAĆ DORADCĄ FINANSOWYM?

Podstawową cechą profesjonalnego doradcy finansowego jest z całą pewnością umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami. Firmy cenią sobie wyższe wykształcenie ekonomiczne u kandydatów na doradców, jednak zarówno wśród nich, jak i wśród tzw. wolnych strzelców znajdą się osoby bez wykształcenia kierunkowego. Zdecydowanie lepiej widziana jest rozległa wiedza ekonomiczna, zainteresowanie finansami i bycie na bieżąco z obecną sytuacją rynkową. Dobrze też, jeśli kandydat posiada doświadczenie w obsłudze klienta. Determinacja w zdobywaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności pomoże początkującemu doradcy zostać ekspertem w stosunkowo krótkim czasie.

Doradcy finansowi często nie są ekonomistami z wykształcenia. Dzięki swojej dociekliwości i zdolności do wyszukiwania potrzebnych informacji stają się profesjonalistami w swojej branży. Grunt to orientacja na samodoskonalenie oraz śledzenie aktualności na rynku finansów. Warto zaznaczyć, że firmy doradztwa finansowego oferują profesjonalne i atrakcyjne szkolenia, gdzie przyszli doradcy zdobywają wiedzę i umiejętności, a także certyfikaty potwierdzające ich kompetencje zawodowe.

Idealny kandydat jest także osobą o pozytywnym nastawieniu i przyjaznym usposobieniu. Optymizm oraz zdolność do empatii świetnie sprawdzą się w kontaktach z klientem. Umiejętność słuchania, zadawania pytań oraz łatwość w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu prostych, zwięzłych odpowiedzi przełożą się na zadowolenie ze świadczonej usługi zarówno po stronie klienta, jak i samego doradcy.

Odpowiedzialność i odporność na niespodziewane doznania również mogą okazać się niezbędne do wykonywania pracy doradcy finansowego. Skutki oddziaływań nieoczekiwanych sytuacji z pewnością zneutralizuje duża wiedza i doświadczenie w kontaktach z klientem. Dlatego zdolności interpersonalne możemy uznać za kluczowe w tym zawodzie.

Nie tylko wnikliwa znajomość rynku finansów czy rozległa ekonomiczna wiedza wpływa na profesjonalny wizerunek doradcy. Ważnym składnikiem będzie też rzetelność, sumienność i uczciwość. Te cechy są niezwykle ważne w budowaniu zaufania w świadomości klienta, który powierza doradcy dyskretne informacje o swoim życiu i zarobkach.

Praca doradcy finansowego oczywiście nie jest profesją dla wszystkich. Jednak chętni do stałego podnoszenia kwalifikacji i zorientowani na klienta doradcy znajdą dużo satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Warto więc na koniec podkreślić, że w tej chwili nie istnieją w Polsce regulacje prawne, które ograniczałyby dostęp do tego zawodu, a rynek jeszcze przez długi czas będzie otwarty na nowych doradców z zakresu finansów.

Pokaż listę
Facebook LinkedIn