Prime Money
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
Telefon
730 199 597
E-mail
biuro@primemoney.pl
PRIME MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON/NIP REGON: 364727540, NIP: 5223065482; Kapitał zakładowy 6000,00 zł wpłacono w całości; Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/77471/17/620 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZYKRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Facebook LinkedIn